Özel Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Telefon: +90 312 382 41 26

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Hizmetlerimiz»Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

a)Özel öğrenme bozuklukları
Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir veya bir kaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
Her çocuğun iyi olduğu yada zorlandığı alanlar vardır.
Her çocuk kendine özgüdür.
Görme işitme sorununa bağlı değildir.

b)Öğrenme Güçlüğü Belirtileri:

Okul öncesi dönem belirtileri:
Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi…vb. )
Zayıf algısal- bilişsel yetenekler
Zayıf kavram gelişimi
Yetersiz motor gelişim (öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun)
Bellek ve dikkat problemi (sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük)

c)Öğrenme bozukluğu olan çocukların özellikleri:
Zeka düzeyi
Aktivite düzeyi
Dikkat sorunları
Koordinasyon sorunu
Görsel algı sorunları
Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler.
İşitsel algı sorunları (işitsel figür- zemin ayırt etme zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymamak gibi.
İşitsel hafızaları zayıftır.
Dil problemleri
Organizasyon bozukluğu
Oryantasyon sorunları
Zaman sorunu
Sosyal-duygusal davranış sorunları
Akademik beceri bozuklukları